Aktualne programy

Od 01.12 2015 roku dlogo_biale_wspolfinansowanie_200x217o 30.11.2018 roku Fundacja IKA realizuje program:
„Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi”.
Na prowadzenie programu otrzymaliśmy dofinansowanie z Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta st. Warszawy.

Program będzie realizowany poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych oraz realizacji cyklu zajęć z kompetencji wychowawczych. Rodzicom oferujemy także porady prawne oraz mediacje Dodatkowym atutem projektu jest promocja mediacji rodzinnych jako alternatywy dla rozwiązywania konfliktów rodzinnych w trakcie rozwodu czy rozstania. Mediacje mają bowiem na celu zachęcenie do nawiązania i podtrzymania komunikacji pomiędzy rodzicami i wypracowania wspólnej strategii wychowania dziecka.

 

Konsultacje diagnostyczne – analiza sytuacji rodzinnej.
Konsultacje psychologiczne – indywidualnie dla dorosłych i dzieci.
Konsultacje pedagogiczne – dostarczanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych, indywidualna praca z dzieckiem; spotkania rodzicielskie.
Konsultacje prawne – osobiste i telefoniczne, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Mediacje – działania zmierzające do wypracowania porozumienia.
Spotkania rodzicielskie – zajęcia psychoedukacyjne z kompetencji wychowawczych (dwie sesje):

  • Kompetentny rodzic – czyli moje zasoby jako rodzica
  • Skuteczna komunikacja z dzieckiem
  • Granice – czyli jak mówić NIE
  • Emocje – czyli co ja czuję i co czuje moje dziecko
  • Niegrzeczne dziecko? – sposób na trudne zachowania dziecka.
  • Poczucie sprawstwa u rodzica – czyli mogę, umiem, potrafię

Pomocą w ramach programu zostaną objęte w szczególności rodziny niepełne lub pozostających w trakcie rozpadu związku małżeńskiego bądź konkubenckiego. Rozpad związku jest bowiem jedynym z istotnych czynników warunkujących wystąpienie problemów wychowawczych. Pracownicy fundacji będą realizować program w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w jedną sobotę każdego miesiąca.

Działania będą kierowane do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.