Aktualne programy


Grupa wsparcia dla kobiet-ofiar przemocy:

Zapraszamy Panie na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych. Kontakt z osobą prowadzącą również w każdy poniedziałek w godzinach 14-20.

Tel. 22 826-41-51
Tel. 601-287-322

logo_biale_wspolfinansowanie_200x217Począwszy od 01 stycznia 2019 r. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej serdecznie zaprasza mieszkańców Warszawy do udziału w dwóch programach:

 • „Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy”
 • „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wsparcia doradczo – edukacyjnego osób/ rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych”

 • W ramach realizacji zadań prowadzimy:


  – Konsultacje psychologiczne – indywidualnie dla dorosłych i dzieci.
  – Konsultacje pedagogiczne – dostarczanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych, indywidualna praca z dzieckiem; spotkania rodzicielskie.
  – Konsultacje prawne – z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  – Spotkania rodzicielskie – celem odnowienia lub umocnienia relacji jednego z rodziców z dzieckiem – szczególnie w sytuacjach okołorozwodowych/ okołorozstaniowych
  – Prowadzimy grupę wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy
  – Prowadzimy interwencje kryzysowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  Udział w programach jest bezpłatny dla rodzin/osób zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

  W celu zapisania się na konsultację ze specjalistą prosimy o kontakt telefoniczny pod jednym ze wskazanych numerów telefonów (22 82 64 151, 601 287 322 lub 512 279 200) lub o kontakt drogą mailową fundacjaika@fundacjaika.pl.

  Programy realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem:

  Eliza Bińkowska-Słyk – prawnik, pedagog, mediator
  Marta Dubowska – psycholog, psychoterapeuta
  Joanna Drożdż – psycholog, pedagog
  Alicja Pater – psycholog
  Jacek Ptasiński – pedagog, mediator
  Iwona Rudnicka – pedagog, socjoterapeuta
  Aleksandra Miliwek – psycholog
  Izabella Kaczyńska – pedagog
  Jakub Rataj – psycholog