XX-lecie Fundacji „IKA” im. Iki Szpakowskiej

Opublikowano 20/03/2023

W tym roku 3 marca minęła 20 rocznica powstania Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej.

Z tej okazji spotkaliśmy się w siedzibie Fundacji w gronie współpracowników, członków Rady i Zarządu. Podsumowaliśmy naszą działalność.

Powspominaliśmy ubiegłe lata, zarówno bogate jak i chude i wieloletnią współpracę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Ciepło wspominaliśmy tych, którzy przyczynili się do powstania Fundacji, a których nie ma wśród nas. Przede wszystkim Patronkę Ikę Szpakowską, ale także Zygmunta Broniarka, Krzysztofa Kolbergera, Andrzeja Matula, Elizę Bińkowską-Słyk oraz osoby, które w ciągu tych lat z nami współpracowały.

Było nostalgicznie ale miło i wesoło.

Mamy nadzieję na kolejne równie udane lata.

Żal

Opublikowano 29/12/2022

Andrzej Matul

15 grudnia 2022 roku zmarł Andrzej Matul.

Przyjaciel Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej.

Przewodniczący Rady Fundacji.

Był znanym dziennikarzem radiowym, mistrzem mowy polskiej.

Barwny, błyskotliwy, życzliwy i czuły.

Bardzo nam będzie Ciebie brakowało Andrzeju.

Nawet nie wiesz, jak bardzo.

Smutno

Opublikowano 10/11/2021

W dniu 10-11-2021 pożegnaliśmy naszą Koleżankę, długoletnią prawniczkę Elizę Bińkowską-Słyk. Będziemy ją pamiętali jako osobę serdeczną, ciepłą i zaangażowaną w nasze działania. Za wcześnie droga Elizo.

Ostatnie pożegnanie

Opublikowano 30/03/2012

zbroniarek29.03.2012 r. pożegnaliśmy Zygmunta Broniarka, członka rady fundacji. Będziemy go pamiętać jako wspaniałego dziennikarza, pisarza, Przyjaciela, człowieka, który kochał żyć.

„A przecież nie cały umieram…

Opublikowano 08/01/2011

kkolberger… to co we mnie niezniszczalne trwa”

W dniu 07.01.2011 r. odszedł Krzysztof Kolberger, członek rady fundacji.

W naszych sercach i pamięci pozostanie jego uśmiech, dobro i troska o drugiego człowieka. Był niezwykle pomocnym przyjacielem w powstawaniu i organizowaniu naszej fundacji.

Archiwum: Program Fundacji „IKA” na rok 2010

Opublikowano 01/07/2010

Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej od 1.lipca do 31.grudnia 2010 roku realizuje program pt.: „Udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doznającym przemocy”.
Zadanie powyższe finansowane jest przez miasto st. WARSZAWA – Biuro Polityki Społecznej.

Archiwum: Zadanie publiczne na rok 2009

Opublikowano 31/07/2009

Od lutego 2009 r. Fundacja „IKA” rozpoczęła po raz trzeci realizację zadania publicznego pod nazwą „Działanie mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Zadanie finansowane jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją naszych dotychczasowych działań w ramach programu Fundacji – „Dziecko a rozwód”.

Fundacja „IKA” otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Ochrona Praw Dziecka w sytuacji okołorozwodowej”.
Głównym zadaniem jest realizacja zlecanych przez Sądy Rodzinne kontaktów rodzica z dzieckiem, który nie sprawuje bezpośredniej nad nim opieki.
Program realizowany jest od 15 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009.

Archiwum: Zadanie publiczne Fundacji „IKA” na rok 2008

Opublikowano 22/09/2008

Od pierwszego lipca 2008r. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej rozpoczęła realizację zadania publicznego pod nazwą
„Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Program finansowany jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy i będzie prowadzony do 31. grudnia br.

Realizujemy następujące działania:
1. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i dorosłych.
2. Interwencję kryzysową
3. Wsparcie i nadzór nad kontaktami rodziców z dziećmi
4. Grupy wsparcia
5. Poradnictwo prawne

Jest to kontynuacja programu Fundacji „IKA” – „Dziecko a rozwód”, który realizujemy z powodzeniem od początku działalności, czyli od 2003. roku.
Realizatorami programu są od lat Ci sami pracownicy fundacji.

Przedstawicielki Fundacji „IKA” – Iwona Rudnicka i Joanna Drożdż – działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w Warszawie poprzez aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego oraz w powołanej przez Prezydenta Warszawy Miejskim Zespole Przeciwdziałania Przemocy.

Fundacja „IKA” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wpłacając 1% podatku na nasze konto pomagają realizować zadania statutowe.

Archiwum: „Rozwód bez przemocy”

Opublikowano 10/09/2007

Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej otrzymała z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Program zapewnia wsparcie rodzinom doznającym przemocy, poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, prawnego, działań interwencyjno – administracyjnych.
Specjalizujemy się w kontaktach rozwodzących się rodziców z dziećmi, prowadzimy mediacje rodzinne.
Nasza pomoc jest bezpłatna.

Pracujemy w godzinach 10:00 – 19:00

Archiwum: Statystyka zadań w latach 2004 – 2006

Opublikowano 04/06/2007

W roku 2004 Fundacja „IKA” wysłała bezpłatnie do 99 szkół w Polsce 348 egzemplarzy „książki mówionej”.
Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nagrali bezpłatnie 4 książki dla Działu Nagrań PZN.
Za uzyskane z tego tytułu fundusze dokonaliśmy zakupu nowych taśm z lekturami.

W roku 2005 Fundacja wysłała już 5650 egzemplarzy „książki mówionej” do 112 szkół z 14 województw.
Fundacja „IKA” prowadziła wymianę autorskich programów terapeutycznych dla nauczycieli objętych naszą działalnością „Biblioteka dla dyslektyka” o specjalnym trybie uczenia się.

W roku 2006 z powodu braku funduszy 113 szkół otrzymało tylko 563 egzemplarze „książki mówionej”.

W siedzibie fundacji „IKA” odbyło się razem 141 spotkań psychologów i pedagogów z rodzinami znajdującymi się w sytuacji rozpadu rodziny. Z porad prawnych skorzystało 67 rodzin, ponadto prowadziliśmy tzw. kontakty dzieci z ojcem lub matką, odbyło się 87 dwugodzinnych sesji.

Pod koniec 2006 roku Fundacja przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół województwa mazowieckiego finansowane przez Unię Europejską z EFS. Nazwa projektu „Szkolenie z zakresu psychologii i pedagogiki z trudnymi przypadkami dla nauczycieli z obszarów zmarginalizowanych”. Uczestnicy ocenili program bardzo dobrze, szkolenie prowadzone było przez psychologów i pedagogów Fundacji „IKA” im. Iki Szpakowskiej