Spotkanie z Ministrem Markiem Michalakiem

Opublikowano 15/02/2013

Dnia 10 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z Ministrem Markiem Michalakiem,
ze strony Fundacji obecna była Pani Prezes Irena Falska, której towarzyszyła red. Maria Nockowska.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, Rzecznik Praw Dziecka poparł działalność Fundacji „IKA” uznając ją za niezbędną. Ze szczególną troską omówione zostały problemy wynikające z rozpadu rodziny, szczególnie ochrona dziecka przed jego skutkami.

Minister Michalak przypomniał słowa Janusza Korczaka – „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”

IMG_8347

Ogłoszenie

Opublikowano 12/09/2012

Zawiadamiamy, że w 2012 roku Fundacja „IKA” nie prowadzi kontaktów rodzica z dzieckiem.

Nowy projekt Fundacji „IKA”

Opublikowano 18/04/2012

Od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. fundacja realizować będzie program Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy p.t. „Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy”.

Więcej informacji znajdą Państwo w aktualnych programach

Ostatnie pożegnanie

Opublikowano 30/03/2012

zbroniarek29.03.2012 r. pożegnaliśmy Zygmunta Broniarka, członka rady fundacji. Będziemy go pamiętać jako wspaniałego dziennikarza, pisarza, Przyjaciela, człowieka, który kochał żyć.

Działania zrealizowane w 2011 r.

Opublikowano 10/01/2012

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy przyznało nam fundusze na program „Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie”.
Program realizowaliśmy od 10.02.2011 do 31.12.2011 r.

Były to:
Interwencja kryzysowa
Terapia indywidualna

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy przyznało fundusze na program „Rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców”.
Program realizowaliśmy od 10.03.2011 do 31.12.2011 r., w programie prowadziliśmy kontakty rozwiedzionych bądź rozwodzących się rodziców z dziećmi.

„A przecież nie cały umieram…

Opublikowano 08/01/2011

kkolberger… to co we mnie niezniszczalne trwa”

W dniu 07.01.2011 r. odszedł Krzysztof Kolberger, członek rady fundacji.

W naszych sercach i pamięci pozostanie jego uśmiech, dobro i troska o drugiego człowieka. Był niezwykle pomocnym przyjacielem w powstawaniu i organizowaniu naszej fundacji.

Nowy numer telefonu

Opublikowano 11/11/2010

Dla wygody wszystkich korzystających z naszej pomocy uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu: +48 601 287 322.
Pozostałe numery nadal są aktualne

Program Fundacji „IKA”

Opublikowano 01/07/2010

Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej od 1.lipca do 31.grudnia 2010 roku realizuje program pt.: „Udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doznającym przemocy”.
Zadanie powyższe finansowane jest przez miasto st. WARSZAWA – Biuro Polityki Społecznej.

Zadanie publiczne

Opublikowano 31/07/2009

Od lutego 2009 r. Fundacja „IKA” rozpoczęła po raz trzeci realizację zadania publicznego pod nazwą „Działanie mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Zadanie finansowane jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją naszych dotychczasowych działań w ramach programu Fundacji – „Dziecko a rozwód”.

Fundacja „IKA” otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Ochrona Praw Dziecka w sytuacji okołorozwodowej”.
Głównym zadaniem jest realizacja zlecanych przez Sądy Rodzinne kontaktów rodzica z dzieckiem, który nie sprawuje bezpośredniej nad nim opieki.
Program realizowany jest od 15 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009.

Zadanie publiczne Fundacji „IKA”

Opublikowano 22/09/2008

Od pierwszego lipca 2008r. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej rozpoczęła realizację zadania publicznego pod nazwą
„Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Program finansowany jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy i będzie prowadzony do 31. grudnia br.

Realizujemy następujące działania:
1. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i dorosłych.
2. Interwencję kryzysową
3. Wsparcie i nadzór nad kontaktami rodziców z dziećmi
4. Grupy wsparcia
5. Poradnictwo prawne

Jest to kontynuacja programu Fundacji „IKA” – „Dziecko a rozwód”, który realizujemy z powodzeniem od początku działalności, czyli od 2003. roku.
Realizatorami programu są od lat Ci sami pracownicy fundacji.

Przedstawicielki Fundacji „IKA” – Iwona Rudnicka i Joanna Drożdż – działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w Warszawie poprzez aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego oraz w powołanej przez Prezydenta Warszawy Miejskim Zespole Przeciwdziałania Przemocy.

Fundacja „IKA” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wpłacając 1% podatku na nasze konto pomagają realizować zadania statutowe.