Spotkanie z Ministrem Markiem Michalakiem

Dnia 10 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z Ministrem Markiem Michalakiem,
ze strony Fundacji obecna była Pani Prezes Irena Falska, której towarzyszyła red. Maria Nockowska.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, Rzecznik Praw Dziecka poparł działalność Fundacji „IKA” uznając ją za niezbędną. Ze szczególną troską omówione zostały problemy wynikające z rozpadu rodziny, szczególnie ochrona dziecka przed jego skutkami.

Minister Michalak przypomniał słowa Janusza Korczaka – „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”

IMG_8347