Działania zrealizowane w 2011 r.

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy przyznało nam fundusze na program „Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie”.
Program realizowaliśmy od 10.02.2011 do 31.12.2011 r.

Były to:
Interwencja kryzysowa
Terapia indywidualna

Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy przyznało fundusze na program „Rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców”.
Program realizowaliśmy od 10.03.2011 do 31.12.2011 r., w programie prowadziliśmy kontakty rozwiedzionych bądź rozwodzących się rodziców z dziećmi.