Program Fundacji „IKA”

Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej od 1.lipca do 31.grudnia 2010 roku realizuje program pt.: „Udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doznającym przemocy”.
Zadanie powyższe finansowane jest przez miasto st. WARSZAWA – Biuro Polityki Społecznej.