Zadanie publiczne

Od lutego 2009 r. Fundacja „IKA” rozpoczęła po raz trzeci realizację zadania publicznego pod nazwą „Działanie mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Zadanie finansowane jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją naszych dotychczasowych działań w ramach programu Fundacji – „Dziecko a rozwód”.

Fundacja „IKA” otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Ochrona Praw Dziecka w sytuacji okołorozwodowej”.
Głównym zadaniem jest realizacja zlecanych przez Sądy Rodzinne kontaktów rodzica z dzieckiem, który nie sprawuje bezpośredniej nad nim opieki.
Program realizowany jest od 15 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009.