Archiwum: Zadanie publiczne Fundacji „IKA” na rok 2008

Od pierwszego lipca 2008r. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej rozpoczęła realizację zadania publicznego pod nazwą
„Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Program finansowany jest przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy i będzie prowadzony do 31. grudnia br.

Realizujemy następujące działania:
1. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i dorosłych.
2. Interwencję kryzysową
3. Wsparcie i nadzór nad kontaktami rodziców z dziećmi
4. Grupy wsparcia
5. Poradnictwo prawne

Jest to kontynuacja programu Fundacji „IKA” – „Dziecko a rozwód”, który realizujemy z powodzeniem od początku działalności, czyli od 2003. roku.
Realizatorami programu są od lat Ci sami pracownicy fundacji.

Przedstawicielki Fundacji „IKA” – Iwona Rudnicka i Joanna Drożdż – działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w Warszawie poprzez aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego oraz w powołanej przez Prezydenta Warszawy Miejskim Zespole Przeciwdziałania Przemocy.

Fundacja „IKA” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wpłacając 1% podatku na nasze konto pomagają realizować zadania statutowe.