Archiwum: Statystyka zadań w latach 2004 – 2006

W roku 2004 Fundacja „IKA” wysłała bezpłatnie do 99 szkół w Polsce 348 egzemplarzy „książki mówionej”.
Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nagrali bezpłatnie 4 książki dla Działu Nagrań PZN.
Za uzyskane z tego tytułu fundusze dokonaliśmy zakupu nowych taśm z lekturami.

W roku 2005 Fundacja wysłała już 5650 egzemplarzy „książki mówionej” do 112 szkół z 14 województw.
Fundacja „IKA” prowadziła wymianę autorskich programów terapeutycznych dla nauczycieli objętych naszą działalnością „Biblioteka dla dyslektyka” o specjalnym trybie uczenia się.

W roku 2006 z powodu braku funduszy 113 szkół otrzymało tylko 563 egzemplarze „książki mówionej”.

W siedzibie fundacji „IKA” odbyło się razem 141 spotkań psychologów i pedagogów z rodzinami znajdującymi się w sytuacji rozpadu rodziny. Z porad prawnych skorzystało 67 rodzin, ponadto prowadziliśmy tzw. kontakty dzieci z ojcem lub matką, odbyło się 87 dwugodzinnych sesji.

Pod koniec 2006 roku Fundacja przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół województwa mazowieckiego finansowane przez Unię Europejską z EFS. Nazwa projektu „Szkolenie z zakresu psychologii i pedagogiki z trudnymi przypadkami dla nauczycieli z obszarów zmarginalizowanych”. Uczestnicy ocenili program bardzo dobrze, szkolenie prowadzone było przez psychologów i pedagogów Fundacji „IKA” im. Iki Szpakowskiej