Archiwum: „Rozwód bez przemocy”

Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej otrzymała z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Program zapewnia wsparcie rodzinom doznającym przemocy, poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, prawnego, działań interwencyjno – administracyjnych.
Specjalizujemy się w kontaktach rozwodzących się rodziców z dziećmi, prowadzimy mediacje rodzinne.
Nasza pomoc jest bezpłatna.

Pracujemy w godzinach 10:00 – 19:00