Archiwum: Wyniki etapu pilotażowego dla programu „Biblioteka dla Dyslektyka”

Do programu przystąpiły szkoły z 14 województw.
Liczba:

  • Uczniów w szkołach objętych programem 20657
  • Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 1721
  • Uczniów niewidzący lub niedowidzący 307
  • Uczniów z wadami wzroku 2241